2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК СХІДЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 рік 
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 1 982,969   1,941   3 006,385 2,314     3 571,962 2,312     4 740,019     2,336    13 301,335      2,256
1.2. Аміак -     -        -          -     -        -      -    -      -
1.3. Ангідрид сірчистий 12 258,204   12,000     17 954,638 13,817   28 674,113 18,557    31 773,892  15,661 90 660,847  15,379
1.4. Ацетон -     -        -        -      -    -      -    -      -
1.5. Бенз(о)пірен -     -        -        -        -      -    -      -
1.6. Бутилацетат -     -        -        -        -      -    -      -
1.7. Ванадію п'ятиокис 0,131   0,000     0,188 0,000   0,102 0,000  0,160  0,000   0,581  0,000
1.8. Водень хлористий -        -        -        -      -    -      -
1.9. Вуглецю окис 160,815   0,157     188,063 0,145   225,538 0,146  289,645  0,143  864,061  0,147
1.10. Вуглецю двоокис 1 100 421,687   1 077,234      1 516 747,056  1 167,253   1 814 257,098 1 174,127 2 342 620,031  1 154,644 6 774 045,872  1 149,116
1.11. Вуглеводні 2,941   0,003      -        -        -      - 2,941  0,000
1.12. Газоподібні фтористі сполуки -     -     - -    -        -      -    -      -
1.13. Тверді речовини 2 399,563   2,349   4 208,369  3,239  5 753,753 3,724  8 417,600  4,149 20 779,267  3,525
1.14. Кадмію сполуки -     -        -        -      -    -      -    -      -
1.15. Марганець та його сполуки -     -     - -    -        -      -    -      -
1.16. Нікель та його сполуки 0,332   0,000    0,551 0,000    0,677 0,000   1,026  0,001  2,586  0,000
1.17. Озон -     -     - -    -      -    -      -    -      -
1.18. Ртуть та її сполуки  0,059   0,000   0,107 0,000  0,116 0,000    0,151  0,000 0,433 0,000
1.19. Свинець та його сполуки  0,366   0,000    0,594 0,000   0,706 0,000    1,075  0,001 2,741  0,000
1.20. Сірководень  -     -        -     - -    -      -    -      -
1.21. Сірковуглець  -     -        -     - -    -      -    -      -
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -        -        -        -      -    -      -
1.23. Стирол  -     -        -        -        -      -    -      -
1.24. Фенол  -     -        -          -        -      -    -      -
1.25. Формальдегід  -     -        -          -        -      -    -      -
1.26. Хром та його сполуки  0,310   0,000   0,619 0,000   0,782 0,001 1,246  0,001  2,957  0,001
1.27. Радіоактивні відходи -     -        -          -        -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 0,014 0,000 0,020 0,000  0,014 0,000  0,008  0,000 0,056  0,000
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,170 0,000 0,185 0,000  0,201 0,000  0,153  0,000 0,709  0,000
2.3. Завислі речовини 0,704 0,001 0,945 0,001  1,144 0,001  0,859  0,000 3,652  0,001
2.4. Нафтопродукти 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000  - 0,000  -
2.5. Нітрати 0,062 0,000 0,072 0,000  0,071 0,000  0,088  0,000 0,293  0,000
2.6. Нітрити 0,001 0,000 0,001 0,000  0,000 0,000  0,002  0,000 0,004  0,000
2.7. Сульфати 18,573 0,018 23,445 0,018  23,275 0,015  15,383  0,008 80,676  0,014
2.8. Фосфати 0,041 0,000 0,045 0,000  0,052 0,000  0,032  0,000 0,170  0,000
2.9. Хлориди 7,908 0,008 8,717 0,007  10,854 0,007  7,176  0,004 34,655  0,006
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000  - 0,000  -

 

 

sticky text

sticky button