Аналіз цін на енергетичне вугілля на ринку України

Аналіз цін на енергетичне вугілля на ринку України

Компанія ДТЕК замовила аналіз цін на енергетичне вугілля в Україні за період 2016 – 9 місяців 2017 року. Аналіз цін було проведено компанією EY та відповідний звіт було надано 26 січня 2018 року. Методологія аналізу, за умовами замовлення, враховувала принцип імпортного паритету, виходячи з дослідження попиту і пропозиції та наявності імпорту енергетичного вугілля протягом більшої частини періоду, що розглядається. Основним припущенням використаної методології було те, що за умови порівняно стійкого (нееластичного за ціною) попиту на внутрішньому ринку, найбільший вплив на внутрішні ціни матиме ефективність вітчизняних видобувних підприємств та ціна імпорту. Причому припускається, що підприємства не реалізовують продукцію за ціною, нижчою від собівартості, а споживачі не придбають товар за ціною, вищою за ціну інших наявних на внутрішньому ринку альтернатив (наприклад, ціна імпортованого вугілля). Припускаючи, що на ціноутворення впливають ринкові механізми взаємодії попиту і пропозиції, за принципами економічної теорії рівноважна ціна за таких умов встановлювалась би на основі:

Довідково: Припускається, що покупці на ринку діють  раціонально, тобто спочатку закуповують обсяги з найвигіднішого джерела постачання і після його вичерпання – з наступного з наявних джерел з мінімальною ціною. Таким чином, ціна останньої імпортної альтернативи буде дорівнювати вартості останньої в порядку збільшення ціни продукції, що була імпортована, для задоволення обсягу споживання

Довідково: За наявності достатньої конкурентоспроможної пропозиції на внутрішньому ринку, та за умов конкурентної боротьби між постачальниками перевагу матимуть постачальники з найнижчими витратами. В такому разі собівартість останньої виробленої одиниці товару є собівартість останнього, в порядку збільшення витрат, постачальника, продукція якого необхідна для задоволення обсягу споживання.

 

Період проведеного аналізу покриває 2016 р. – 9 м. 2017 р. При цьому дискретність періоду – 3 місяці. Таким чином, аналіз цін було проведено на семи часових проміжках протягом 2016 – 9 м. 2017 рр. (період, що розглядався) і у розрізі груп вугілля (антрацит та газове вугілля). Дані щодо собівартості товарної продукції були надані EY. Компанія EY не аналізувала достовірність собівартості тони товарної продукції.

Проведений аналіз використовує одну з можливих методологій аналізу та не мав на меті перевірку методологічних чи інших принципів роботи енергетичного ринку, які застосовуються регуляторними органами в Україні. Аналіз базувався на даних та припущеннях, що наведені нижче.

 

Ринок енергетичного вугілля України

Енергетичне вугілля – це вугілля, яке за рахунок якісних характеристик придатне для використання на ТЕС для виробництва електроенергії. Основними характеристиками енергетичного вугілля є теплота згоряння (калорійність), вміст золи (зольність), вологи (вологість) та летючих речовин (летючість). На базі цих характеристик енергетичне вугілля поділяється на марки. На ринку України енергетичне вугілля включає дві групи: антрацитові марки (А та П) та газові (Г та ДГ).

За даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї ключовими споживачами енергетичного вугілля виступають: 

У межах аналізу увага приділялась реалізації енергетичного вугілля для потреб ТЕС, оскільки вони є основними споживачами.

Видобуток енергетичного вугілля в Україні здійснюється на територіях Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. При цьому запаси антрациту зосереджені в Луганській і Донецькій областях. Запаси газового вугілля не є зосередженими в конкретному регіоні: вугілля марок Г і ДГ видобувається в східних, центральних та західних регіонах. Енергетичне вугілля в Україні видобувається як державними, так і приватними підприємствами. У зв‘язку з припиненням постачань з вугільних шахт, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній території (ТНКТ) з березня 2017 р., внутрішнє постачання антрацитового вугілля було обмежено. Вплив від припинення постачань з ТНКТ на видобуток газового вугілля був значно менший. Втрата ресурсу антрациту стимулювала процес переобладнання вітчизняних ТЕС, які використовували антрацитове вугілля, на вугілля газових марок, та поступове підвищення попиту на газове вугілля на внутрішньому ринку. У свою чергу, це призвело до нестачі ресурсу внутрішнього видобутку та імпорту вугілля газових марок протягом окремих кварталів періоду аналізу. За цих умов експорт вугілля з України був незначним і не мав суттєвого впливу на ринок.

 

Ціни на антрацити

З огляду на відсутність постачання антрациту з ТНКТ починаючи з 2 кв. 2017 р., доцільно було розглядати два періоди: 1кв. 2016 р. – 1 кв. 2017 р., та 2 кв. – 3 кв. 2017 р.

У якості індикаторів цін на антрацит на ринку України розглядалися наступні:

Довідково: Для визначення «останньої» шахти обсяги товарної продукції додавались послідовно, в порядку збільшення собівартості окремих виробників. В такій послідовності, шахта, обсяги продукції якої дозволяли досягти рівня задоволення попиту у періоді, визначалась як «остання» шахта. Дані щодо собівартості товарної продукції були надані. Компанія EY не аналізувала достовірність собівартості тони товарної продукції.

Базуючись на проведеному аналізі, можна зазначити наступне:

Довідково: Аналіз імпорту було проведено на основі статистичних даних  за період, наданих ДП «Укрпромзовнішекспертиза» щодо обсягів та цін імпорту енергетичного вугілля для потреб ТЕС. Для отримання вартості останньої за ціною тони імпортованого вугілля обсяги імпорту для потреб енергетики були відсортовані за ціною від найнижчої до найвищої у розрізі країн-постачальників. Для коректності порівняння ціни імпорту та собівартість товарної продукції були приведені до базису калорійності 6000 ккал/кг шляхом пропорційного корегування. Компанія EY не корегувала фактичні ціни імпорту на фактори інші, ніж калорійність

 

Ціни на газове вугілля

Аналогічно до цін на антрацит, в межах аналізу в якості індикаторів цін на газове вугілля на ринку України розглядалися наступні:

Базуючись на проведеному аналізі, можна зазначити наступне:

 

Додаток 1. Діапазон цін на імпортоване енергетичне вугілля в розрізі марок, та собівартість «останньої шахти»

Примітка: Ціни приведені до калорійності 5600 для вугілля антрацитових марок, та до калорійності 5200 для вугілля газових марок.

Примітка: Дані щодо собівартості видобутку антрацитового вугілля відсутні з 2 кварталу 2017 р.

 

Використані джерела та обмежувальні умови аналізу

sticky text

sticky button