2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДТЕК СХІДЕНЕРГО
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії        
    1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 2020 рік 
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин                    
1.1. Азоту оксиди 1 982,969   1,941      -          -          -          -      
1.2. Аміак -     -        -          -          -          -      
1.3. Ангідрид сірчистий 12 258,204   12,000      -          -          -          -      
1.4. Ацетон -     -        -          -          -          -      
1.5. Бенз(о)пірен -     -        -          -          -          -      
1.6. Бутилацетат -     -        -          -          -          -      
1.7. Ванадію п'ятиокис 0,131   0,000      -          -          -          -      
1.8. Водень хлористий -        -          -          -          -      
1.9. Вуглецю окис 160,815   0,157      -          -          -          -      
1.10. Вуглецю двоокис 1 100 421,687   1 077,234      -          -          -          -      
1.11. Вуглеводні 2,941   0,003      -          -          -          -      
1.12. Газоподібні фтористі сполуки -     -        -          -          -          -      
1.13. Тверді речовини 2 399,563   2,349      -          -          -          -      
1.14. Кадмію сполуки -     -        -          -          -          -      
1.15. Марганець та його сполуки -     -        -          -          -          -      
1.16. Нікель та його сполуки 0,332   0,000      -          -          -          -      
1.17. Озон -     -        -          -          -          -      
1.18. Ртуть та її сполуки  0,059   0,000      -          -          -          -      
1.19. Свинець та його сполуки  0,366   0,000      -          -          -          -      
1.20. Сірководень  -     -        -          -          -          -      
1.21. Сірковуглець  -     -        -          -          -          -      
1.22. Спирт н-бутиловий  -     -        -          -          -          -      
1.23. Стирол  -     -        -          -          -          -      
1.24. Фенол  -     -        -          -          -          -      
1.25. Формальдегід  -     -        -          -          -          -      
1.26. Хром та його сполуки  0,310   0,000      -          -          -          -      
1.27. Радіоактивні відходи -     -        -          -          -          -      
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти                    
2.1. Азот амонійний 0,014 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,170 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.3. Завислі речовини 0,704 0,001 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.4. Нафтопродукти 0,000 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.5. Нітрати 0,062 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.6. Нітрити 0,001 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.7. Сульфати 18,573 0,018 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.8. Фосфати 0,041 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.9. Хлориди 7,908 0,008 0,000   0,000   0,000   0,000  
2.10. Радіоактивні відходи 0,000 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000  

sticky text

sticky button