2019

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ДТЕК СХІДенерго

 

1  квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

рік

№ з/п

Найменування забруднюючої речовини

тонн

г/кВт∙год

тонн

г/кВт∙год

тонн

г/кВт∙год

тонн

г/кВт∙год

тонн

г/кВт∙год

1.

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

1.1.

Азоту оксиди

 

 

 

 

 2943,229

 1,727

 2292,514

 1,794

 15816,401

 2,301

1.2.

Аміак

 

 

 

 

 0,003

 0,000

 -

 -

 -

 -

1.3.

Ангідрид сірчистий

 

 

 

 

 23622,602

 13,861

 15546,849

 12,168

 95661,817

 13,917

1.4.

Ацетон

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.5.

Бенз(о)пірен

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.6.

Бутилацетат

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.7.

Ванадію п'ятиокис

 

 

 

 

 0,233

  0,000

 0,234

 0,000

 0,838

 0,000

1.8.

Водень хлористий

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.9.

Вуглецю окис

 

 

 

 

 258,850

 0,152

 195,163

 0,153

 996,397

 0,145

1.10.

Вуглецю двоокис

 

 

 

 

 1920143,866

 1126,647

 1355713,801

 1061,096

 7705838,282

 1121,067

1.11.

Вуглеводні

 

 

 

 

 0,540

  0,000

 -

 -

 -

 -

1.12.

Газоподібні фтористі сполуки

 

 

 

 

  0,011

  0,000

 -

 -

 0,013

 0,000

1.13.

Тверді речовини

 

 

 

 

 9672,166

 5,675

 6794,784

 5,318

 35600,363

 5,179

1.14.

Кадмію сполуки

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 0,018

 0,000

1.15.

Марганець та його сполуки

 

 

 

 

  0,008

  0,000

 -

 -

 -

 -

1.16.

Нікель та його сполуки

 

 

 

 

 1,129

  0,001

 0,701

 0,001

 4,235

 0,001

1.17.

Озон

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.18.

Ртуть та її сполуки

 

 

 

 

 0,101

  0,000

 0,068

 0,000

 0,453

 0,000

1.19.

Свинець та його сполуки

 

 

 

 

 1,163

  0,001

 0,696

 0,001

 4,476

 0,001

1.20.

Сірководень

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.21.

Сірковуглець

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.22.

Спирт н-бутиловий

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.23.

Стирол

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.24.

Фенол

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.25.

Формальдегід

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.26.

Хром та його сполуки

 

 

 

 

 1,413

  0,001

 0,855

 0,001

 5,182

 0,001

1.27.

Радіоактивні відходи

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 

2.

Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти

2.1.

Азот амонійний

 

 

 

 

 0,013

  0,000

 0,008

 0,000

 0,046

 0,000

2.2.

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

 

 

 

 

 0,164

  0,000

 0,093

 0,000

 0,543

 0,000

2.3.

Завислі речовини

 

 

 

 

 0,919

  0,001

 0,324

 0,000

 2,506

 0,000

2.4.

Нафтопродукти

 

 

 

 

  0,000

  0,000

 0,000

 -

 0,000

 -

2.5.

Нітрати

 

 

 

 

  0,048

  0,000

 0,027

 0,000

 0,300

 0,000

2.6.

Нітрити

 

 

 

 

  0,000

  0,000

 0,000

 -

 0,001

 0,000

2.7.

Сульфати

 

 

 

 

 16,344

  0,010

 8,229

 0,006

 54,700

 0,008

2.8.

Фосфати

 

 

 

 

  0,034

  0,000

 0,019

 0,000

 1,116

 0,000

2.9.

Хлориди

 

 

 

 

 7,767

  0,005

 3,563

 0,003

 23,977

 0,003

2.10.

Радіоактивні відходи

 

 

 

 

 -

 -

 0,000

 -

 0,000

 -

sticky text

sticky button