Збереження екологічного балансу є невід’ємною частиною успішного ведення бізнесу ДТЕК СХІДЕНЕРГО. Компанія веде активну роботу щодо покращення екологічної ситуації в регіонах присутності та збереження довкілля для майбутніх поколінь. Ми докладаємо значних зусиль для мінімізації негативного впливу на довкілля на всіх стадіях виробничого процесу. Ці кроки повною мірою відповідають прагненню України дотримуватися європейських тенденцій у природоохоронній сфері.

В ДТЕК СХІДЕНЕРГО впроваджена система екологічного менеджменту у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015. Сертифікат відповідності виданий ДТЕК СХІДЕНЕРГО міжнародною компанією G-CERTI. Термін дії сертифіката 21.05.2021-22.05.2024. Щорічно ДТЕК СХІДЕНЕРГО проходить наглядовий аудит та один раз на 3 роки – ресертифікаційний аудит.

В результаті функціонування системи екологічного менеджменту впроваджена Екологічна політика ДТЕК, розроблені єдині корпоративні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища, ідентифіковані екологічні аспекти та ризики, створено ефективну систему управління ними.

ДТЕК СХІДЕНЕРГО в природоохоронній діяльності керуються Екологічною політикою ДТЕК. Політика декларує місію, цілі та принципи реалізації. Документом визначено такі довгострокові цілі компанії в галузі екології.

Компанія прагне забезпечити захист навколишнього середовища, удосконалювати виробничі та управлінські процеси, слідуючи принципам сталого розвитку, інвестувати у природоохоронні заходи підприємств.

Екологія

sticky text

sticky button